Corona protocol

In deze tijd staat de veiligheid en gezondheid van mijzelf en mijn leerlingen voorop. Daarom heb ik in dit protocol een aantal voorzorgsmaatregelen beschreven. De richtlijnen van het RIVM zijn leidend geweest voor het opstellen van dit protocol.

 • Tijdens bijlessen is het niet mogelijk om afstand te houden. Daarom is het erg belangrijk om de richtlijnen van het RIVM en van het protocol goed te volgen.
 • Er mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn, ikzelf, de leerling en één ouder.
 • Tussen mijzelf en de ouder dient 1,5 meter afstand te worden bewaard.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de bijles. Zo wordt het contact tussen klanten onderling voorkomen.
 • Vóór aanvang van de bijles worden een aantal vragen over de gezondheid via Whatsapp gesteld. Deze dienen uiterlijk 15 miniuten voor aanvang van de bijles te worden beantwoord.
 • Bij binnenkomst  worden de handen ontsmet met desinfecterende handgel.
 • Tijdens de bijles hoeft geen mondkapje te worden gedragen. Wil je graag een mondkapje dragen, dan zal ik ook een mondkapje opzetten.
 • Voor elke bijles zal de tafel, het schrijfgerei, de rekenmachine en dergelijke gedesinfecteerd worden, evenals de deurklinken. Het toilet zal minimaal één maal per dag worden gedesinfecteerd.
 • Neem bij voorkeur een eigen fles drinken mee naar de bijles.
 • Neem je eigen schrijfgerei, boeken, schriften en rekenmachine mee naar de bijles.
 • De ruimte wordt goed geventileerd en er is een luchtzuiveringsapparaat aanwezig met een HEPA-filter.
 • Bij het niet naleven van het protocol behoud ik het recht om de bijles te af te breken en/of geen nieuwe afspraak in te plannen.

Checklist

Annuleer kosteloos de afspraak als je één of meerdere van de onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoord. Het is ook mogelijk om de bijles online te nemen.

 • Had je één of meerdere van deze klachten (hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies) in de afgelopen 24 uur ?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief getest bent op het coronavirus (SARS-CoV-2)?
 • Ben je in quarantaine omdat een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie SARS-CoV-2 is vastgesteld?
 • Ben je in quarantaine om dat je uit een gebied terugkomt met een (zeer) hoog risico voor SARS-CoV-2?
 • Ben je in quarantaine om dat je bent gewaarschuwd door de coronamelder-app?